دکتر علیرضا ال ابراهیم

آقای علیرضا ال ابراهیم دکترا شیمی و ارشد روانشناسی، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه هستند.از جمله از دست آوردهای ایشان رفع  مشکلات اختلال شخصیتی. وسواس ، افسردگی و استرس با روش ها و تکنیک های نوین روان درمانی از جمله طرحواره درمانی، روان پویشی ،سی بی تی، هیپنوتیز درمانی و همچنین مشاوره شغلی ، تحصیلی و ازدواج با کمک ازمون های نوین روانشناسی می باشد.

علیرضا ال ابراهیم